Command disabled: revisions

GRASS 6.4.1

Ukazała się najnowsza wersja programu GRASS GIS oznaczoną jako 6.4.1. Wprowadzono ponad 560 modyfikacji w kodzie programu od poprzedniej wesji.

Dodano nowe moduły:

  • v.in.lines - tworzenie linii wektorowych z plików tekstowych zawierających współrzędne wierzchołków
  • r.colors.out - eksport tabeli kolorów mapy rastrowej
  • r.li.pielou - nowy indeks fragmentacji krajobrazu
  • r.li.reny - nowy indeks fragmentacji krajobrazu

Dokonano znaczących zmian w modułach:

  • i.ortho.photo
  • r.proj
  • r.kappa
  • v.select
  • v.out.ogr
  • v.select

Usprawniono też pracę wielu innych modułów, rozbudowano graficzny interfejs użytkownika (wxGUI). Milena i Maciek przetłumaczyli kolejne fragmenty programu.

Więcej szczegółów o najnowszym wydaniu dostępne jest na stronie projektu.

 
Do góry
blog/grass_6.4.1.txt · ostatnio zmienione: 2011/04/13 22:16 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0