Sukces spotkania GRASS GIS Community Sprint 2011 w Pradze

Notatka prasowa

Społeczność GRASS ma przyjemność ogłosić wyniki pierwszego spotkania “GRASS Community Sprint”, które odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (Faculty of Civil Engineering - Czech Technical University in Prague), w dniach 20 - 25 maja 2011r.. “Community Sprint” było udanym wydarzeniem zarówno dzięki doskonałej organizacji naszych gospodarzy, którzy zapewnili miejsce oraz osprzętowanie, a także sponsorom hojnie finansującym większą część potrzeb programistów podczas spotkania. Szczególnie pragniemy podziękować Martinowi Landzie i Profesorowi Alešowi Čepkowi za organizację, jak również naszym sponsorom: GFOSS.it (Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera, Włochy), R3 GIS (Merano, Włochy), FOSSGIS e.V. (niemieckojęzyczny oddział OSGeo) i Sylla-consult (Frankfurt, Niemcy) za ich finansowy wkład w organizację spotkania. W spotkaniu wzięli udział zarówno wieloletni, doświadczeni programiści GRASS, jak i programiści nowi, studenci, naukowcy oraz zupełni nowicjusze. Zjawili się licznie uczestnicy z następujących krajów: Czechy, Niemcy, Włochy, Polska oraz Stany Zjednoczone.

Praca nad projektem skupiona była głównie na ulepszaniu interfejsu graficznego wxGUI, udoskonalaniu wersji 7 systemu GRASS (silnik danych wektorowych, dostęp do bibliotek z innych programów), tłumaczeniach, implementacji nowych modułów (r.threshold, v.pack, v.unpack) oraz usuwaniu błędów. Programiści dyskutowali również na wiele tematów, takich jak praca z systemem GRASS z wykorzystaniem cloud computing oraz klastrów obliczeniowych, usługi sieciowe z wykorzystaniem GRASS, tworzenie zestawów narzędzi, integracja wymiaru jakim jest czas tak, aby uczynić GRASS prawdziwie temporalnym systemem GIS, oraz opracowanie kompleksowego zestawu testów.

Pośród uczestników znalazło się troje z czworga studentów Google Summer of Code, dwóch mentorów, ich współpracownicy oraz administratorka OSGeo GSoC. Studenci mieli szansę rozpocząć pracę nad swoimi projektami mając bezpośrednie wsparcie i wskazówki swoich opiekunów oraz innych doświadczonych programistów biorących udział w spotkaniu. Na spotkaniu byli obecni również główni programiści innych projektów open source, których zainteresowania zmierzały w kierunku integracji między projektem GRASS a projektami takimi jak QGIS i JGrass. Więcej informacji znajduje się na stronach:

  http://grass.osgeo.org/wiki/Talk:GRASS_Community_Sprint_Prague_2011
  http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_Community_Sprint_Prague_2011

O GRASS GIS Geographic Resources Analysis Support System, zwykle zwany GRASS-em, jest Systemem Informacji Geograficznej (GIS) dostarczającym poteżnych silników do obróbki danych rastrowych, wektorowych oraz geoprzetwarzania, zintegrowanych w jednym programie. GRASS zawiera zestawy narzędzi do zarządzania i analiz danych przestrzennych, przetwarzania obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, produkcji prezentacji graficznych oraz map, modelowania przestrzennego i wizualizacji. System GRASS jest obecnie przetłumaczony na dwadzieścia języków oraz obsługuje wiele formatów danych. Jest wydany na Powszechnej Licencji Publicznej GNU GPL.

GRASS Development Team

 
Do góry
blog/grass_gis_community_sprint_2011.txt · ostatnio zmienione: 2011/06/01 14:44 przez milena
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0