Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

blog:grass_gis_community_sprint_2011 [2011/06/01 14:44] (aktualna)
milena utworzono
Linia 1: Linia 1:
  
 +====== Sukces spotkania GRASS GIS Community Sprint 2011 w Pradze ======
 +[[http://grass.osgeo.org/announces/community_sprint_prague2011.html | Notatka prasowa]]
 +
 +Społeczność GRASS ma przyjemność ogłosić wyniki pierwszego spotkania “GRASS Community Sprint”, które odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze  (Faculty of Civil Engineering - Czech Technical University in Prague), w dniach 20 - 25 maja 2011r..
 +“Community Sprint” było udanym wydarzeniem zarówno dzięki doskonałej organizacji naszych gospodarzy, którzy zapewnili miejsce oraz osprzętowanie, a także sponsorom hojnie finansującym większą część potrzeb programistów podczas spotkania.
 +Szczególnie pragniemy podziękować Martinowi Landzie i Profesorowi Alešowi Čepkowi za organizację,  jak również naszym sponsorom: [[http://www.gfoss.it/|GFOSS.it]] (Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera, Włochy), [[http://www.r3-gis.it/|R3 GIS]] (Merano, Włochy), [[http://www.fossgis.de/|FOSSGIS e.V.]] (niemieckojęzyczny oddział OSGeo) i [[http://sylla-consult.de/en/|Sylla-consult]] (Frankfurt, Niemcy) za ich [[http://grass.osgeo.org/donation.php|finansowy wkład]] w organizację spotkania.
 +W spotkaniu wzięli udział zarówno wieloletni, doświadczeni programiści GRASS, jak i programiści nowi, studenci, naukowcy oraz zupełni nowicjusze. Zjawili się licznie uczestnicy z następujących krajów: Czechy, Niemcy, Włochy, Polska oraz Stany Zjednoczone.
 +
 +Praca nad projektem skupiona była głównie na ulepszaniu interfejsu graficznego wxGUI,  udoskonalaniu wersji 7 systemu GRASS (silnik danych wektorowych, dostęp do bibliotek z innych programów), tłumaczeniach, implementacji nowych modułów (r.threshold, v.pack, v.unpack) oraz usuwaniu błędów. Programiści dyskutowali również na wiele tematów, takich jak praca z systemem GRASS z wykorzystaniem cloud computing oraz klastrów obliczeniowych, usługi sieciowe z wykorzystaniem GRASS, tworzenie zestawów narzędzi, integracja wymiaru jakim jest czas tak, aby uczynić GRASS prawdziwie temporalnym systemem GIS, oraz opracowanie kompleksowego zestawu testów.
 +
 +Pośród uczestników  znalazło się troje z czworga  studentów Google Summer of Code, dwóch mentorów, ich współpracownicy oraz administratorka OSGeo GSoC. Studenci  mieli szansę rozpocząć pracę nad swoimi projektami mając bezpośrednie wsparcie i wskazówki swoich  opiekunów oraz innych doświadczonych programistów biorących udział w spotkaniu.  Na spotkaniu byli obecni również główni programiści innych projektów open source, których zainteresowania zmierzały w kierunku integracji między projektem GRASS a projektami takimi jak QGIS i JGrass. Więcej informacji znajduje się na stronach:
 +
 +    http://grass.osgeo.org/wiki/Talk:GRASS_Community_Sprint_Prague_2011
 +    http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_Community_Sprint_Prague_2011
 +
 +O GRASS GIS
 +Geographic Resources Analysis Support System, zwykle zwany GRASS-em, jest Systemem Informacji Geograficznej (GIS) dostarczającym poteżnych silników do obróbki danych rastrowych, wektorowych oraz geoprzetwarzania, zintegrowanych w jednym programie. GRASS zawiera zestawy narzędzi do zarządzania i analiz danych przestrzennych, przetwarzania obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, produkcji prezentacji graficznych oraz map, modelowania przestrzennego i wizualizacji. System GRASS jest obecnie przetłumaczony na dwadzieścia języków oraz obsługuje wiele formatów danych. Jest wydany na Powszechnej Licencji Publicznej GNU GPL.
 +
 +[[http://grass.osgeo.org/community/team.php|GRASS Development Team]]
 
Do góry
blog/grass_gis_community_sprint_2011.txt · ostatnio zmienione: 2011/06/01 14:44 przez milena
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0