Planowanie sieci radiowych

Właśnie udostępniono nowe moduły do GRASS-a. Ich zadaniem jest pomoc w planowaniu sieci radiowych GSM/UMTS, ale również TETRA i WiFi. Oprócz pojedynczych, specjalistycznych modułów, autorzy udostępnili również skrypt Pythona ułatwiający realizację zadania jako całości. Wyniki analiz mogą być zapisane w formatach GRASS lub w bazach danych (MySQL, PostgreSQL).

Aplikację stworzono dla słoweńskiego oddziału firmy Mobitel. Więcej informacji oraz kody źródłowe można znaleźć na stronie autorów.

Dyskusja

Enter your comment
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
 
Do góry
blog/planowanie_sieci_radiowych.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/16 20:59 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0