Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

blog:planowanie_sieci_radiowych [2010/12/16 20:59] (aktualna)
robert utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Planowanie sieci radiowych ======
 +
 +Właśnie udostępniono nowe moduły do GRASS-a. Ich zadaniem jest pomoc w planowaniu sieci radiowych GSM/UMTS, ale również TETRA i WiFi. 
 +Oprócz [[http://commsys.ijs.si/en/component/content/article/54-software/149-user-manual|pojedynczych, specjalistycznych modułów]], autorzy udostępnili również skrypt Pythona ułatwiający realizację zadania jako całości. Wyniki analiz mogą być zapisane w formatach GRASS lub w bazach danych (MySQL, PostgreSQL).
 +
 +Aplikację stworzono dla słoweńskiego oddziału firmy Mobitel. Więcej informacji oraz kody źródłowe można znaleźć na  [[http://commsys.ijs.si/en/software/grass-raplat|stronie autorów]].
 +
 +
 +{{tag>GRASS GSM WiFi TETRA}}
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~
  
 
Do góry
blog/planowanie_sieci_radiowych.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/16 20:59 przez robert
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0